محتوای آموزشی ژورنال کلاب روز شنبه مورخ 95/12/14 

گرداننده : دکتر موسوی مجد

مکان برگزاری سالن کنفرانس بیمارستان حضرت فاطمه (س) 

   دانلود : 6.pdf           حجم فایل 567 KB
   دانلود : 5.pdf           حجم فایل 687 KB
   دانلود : The_Utility_and_Versatility.pdf           حجم فایل 563 KB