برنامه رشته های آموزشی  

   دانلود : کوریکولوم_ترمیمی_88.rar           حجم فایل 525 KB
   دانلود : کوریکولوم__طب_اورژانس.rar           حجم فایل 423 KB
   دانلود : کوریکولوم__جراحی_عمومی_87.rar           حجم فایل 1124 KB
   دانلود : کوریکولوم__بیهوشی_90.rar           حجم فایل 402 KB
   دانلود : کوریکولوم__bicu.rar           حجم فایل 797 KB