لیست فرآیند اجرای برنامه های آموزشی

   دانلود : فرایند_اجرای_مورتالیتی.rar           حجم فایل 182 KB
   دانلود : گراندراند.rar           حجم فایل 207 KB
   دانلود : فرایندژورنال_کلاب.rar           حجم فایل 208 KB
   دانلود : کنفرانس.rar           حجم فایل 207 KB
   دانلود : کلاس_تئوری.rar           حجم فایل 206 KB
   دانلود : فرایند_تحویل_بسته_اموزشی.rar           حجم فایل 220 KB
   دانلود : فرایند_جمع_اوری_بسته_اموزشی.rar           حجم فایل 128 KB
   دانلود : فرایند_پذیرش_فراگیران_پزشکی3.rar           حجم فایل 202 KB